ZÁPIS 2023/2024

Zápis prebieha od 1.5.2023 do 31.5.2023. Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné podávať aj priebežne (p. riaditeľke osobne, poštou na adresu škôlky, do elektronickej schránky SMŠ cez portál slovensko.sk alebo mailom) – dátum podania prihlášky nemá vplyv na poradie prijímaných detí.

Vaše dieťa k vstupu do MŠ potrebuje: 

* lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

* prezúvky s pevnou pätou

* pyžamo

* zubnú kefku a zubnú pastu – deti od 3 rokov

* veci na prezlečenie : nohavice / tepláky na hranie,  tričká – krátky i dlhý rukáv,  nohavičky alebo  slipy/trenky,  ponožky,  v zime pančuchy – ak sa stane hygienická nehoda, alebo sa zašpiní.

Deti od 3 rokov navštevujú tiež fitness centrum a preto potrebujú aj oblečenie a obuv na cvičenie, zvlášť v taštičke v skrinke: tepláky/ kraťasy, tričko s krátkym rukávom, cvičky alebo inú obuv vhodnú na cvičenie.

Považujeme za veľmi vhodné z hygienických dôvodov, ak cez letné dni na pobyt vonku, bude mať Vaše dieťa vlastnú fľašu s vodou/čajíkom pripravenú vo svojej skrinke a pokrývku hlavy (šiltovka, klobúčik, šatka,…).

Prosíme, osobné veci dieťaťa označte jeho menom.

V prípade potreby je zápis možný aj počas celého roka ( v závislosti od aktuálnej obsadenosti jednotlivých tried).

Zápisné je vo výške 20€ a platí sa pri podpísaní DOHODY o starostlivosti a vzdelávacej činnosti dieťaťa. V prípade súrodencov (aj s odstupom rokov), platí rodič / zákonný zástupca zápisné len raz, za prvé dieťa zapísané v SMŠ.

poplatok mesačný celodenný (ŠK.ROK 2023/2024):

 •  vek od 2 rokov:  150.- eur
 •  vek od 3-4 rokov:  60.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 50.- eur
 •  dieťa s plienkami: o 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (len pri neprítomnosti dieťaťa od 1. do 30./31. dňa v mesiaci)

poplatok mesačný POLdenný:

 •  vek od 2 rokov: 100 .- eur
 •  vek od 3-4 rokov: 40.- eur
 •  vek od 5-6 rokov: 30.- eur
 •  dieťa s plienkami: o 10.- eur naviac
 •  udržiavací mesačný poplatok: 50% z platby školného (len pri neprítomnosti dieťaťa od 1. do 30./31. dňa v mesiaci)

Celodenný a poldenný poplatok zahŕňa pitný režim, hygienické potreby okrem plienok a ostatné náklady spojené s prevádzkou.

V našej materskej škole rodič nedopláca za :

 • dopravu na kurzy (plávanie, lyžovanie,…),
 • fitness a krúžky vedené pedagogickými zamestnancami SMŠ,
 • návštevu kultúrnych podujatí, 
 • divadelné predstavenia,
 • kultúrno-spoločenské akcie rodičia-deti – občerstvenie, prenájom priestorov,…
 • kostýmy na vystúpenia,
 • odmeny pre deti, mikulášske balíčky, darčeky.

V prípade 2 ročných detí je možné požiadať ÚPSVaR o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€ / mesačne až do dovŕšenia 3 roku života dieťaťa. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/561/)