ŠKOLNÉ 2022/2023

Vážení rodičia,

aj napriek zvyšovaniu cien energií a z toho dôvodu zvyšovania rôznych poplatkov Vás ubezpečujeme, že výška školného stanoveného pre školský rok 2022/2023 ostáva pre dané obdobie nezmenená.

Nakoľko SMŠ nemá vlastnú jedáleň, cena za stravu nie je v našej réžii. Radi by sme Vás informovali, že momentálne robíme všetko preto, aby zvýšenie ceny za stravu bolo čo najnižšie.

Mgr. Lucia Kinik

zriaďovateľka SMŠ