DENNÝ PROGRAM

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie detí

8:30 – 9:00 – Činnosti zabezpečujúce životosprávu detí ( osobná hygiena, desiata, stolovanie)

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku

11:30 – 12:15 – Obed a stolovanie

Spánok / odpočinok

14:30 – 15:00 – Osobná hygiena dieťaťa, stolovanie, olovrant

Popoludňajšie vzdelávanie, aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, krúžková činnosť

Príchod detí do SMŠ je od 6:30 do 8:00. Preberanie detí popoludní od 15:00 do 16:30.