DENNÝ PROGRAM

6:00 – 8:30 – Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie detí

8:30 – 9:00 – Činnosti zabezpečujúce životosprávu detí ( osobná hygiena, desiata, stolovanie)

9:00 – 9:30/9:45 – Cielená vzdelávacia aktivita

9:45 – 11:30 – Pobyt vonku

11:30 – 12:15 – Obed a stolovanie

12:30 – 14:30 – Spánok / odpočinok

14:30 – 15:00 – Osobná hygiena dieťaťa, stolovanie, olovrant

15:00 – 16:30 – Popoludňajšie cielené vzdelávanie, aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, krúžková činnosť

NAŠE TRIEDY

1.trieda (Sovičky) = 4. – 5.ročné deti

2.trieda  (Včielky)= 3. – 5.ročné deti

3.trieda (Lienky) = 2. – 3. ročné deti

4. trieda (Bobríci) = 5. – 6. ročné deti