KONTAKTY

Riaditeľka: Iveta Sisková – ☎️ 0948 96 16 70, 📧 riaditelka@sms-bobrik.sk

Zriaďovateľka: Mgr. Lucia Kinik – ☎️ 0940 65 44 33 , 📧 lucia.kinik@sms-bobrik.sk

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ:
denne v čase od 10.00 do 13.00 hod., v prípade potreby podľa dohody.


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

1.TRIEDA – ☎️ 0948 96 16 71

Bc. Klaudia Mensárová – 📧 klaudia.mensarova@sms-bobrik.sk

Bc. Katarína Michaliková – 📧 katarina.michalikova@sms-bobrik.sk

2. TRIEDA – ☎️ 0948 96 16 72

Mária Kyseľová Macalová – 📧 maria.kyselova@sms-bobrik.sk

Denisa Billá – 📧 denisa.billa@sms-bobrik.sk

3. TRIEDA – ☎️ 0948 96 16 73

Bc. Dana Senderáková – 📧 dana.senderakova@sms-bobrik.sk

Adriana Švecová – 📧 adriana.svecova@sms-bobrik.sk

4.TRIEDA – ☎️ 0948 96 16 74

Iveta Sisková – 📧 riaditelka@sms-bobrik.sk

Bc. Katarína Pazderová – 📧 katarina.pazderova@sms-bobrik.sk

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami:
Rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí,  majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase konzultačných hodín,  v čase podľa vzájomnej dohody a na triednických schôdzkach. Ideálne od 12.00 – 13.00 hod. Konzultácie sú spravidla ústne.

Fakturačné údaje:
Súkromná materská škola
Mukačevská 1, 08001 Prešov
IČO: 42077907
DIČ: 2022433270