KONTAKTY

Riaditeľka: Iveta Sisková – ☎️ 0948 96 16 70, 📧 riaditelka@sms-bobrik.sk

Zástupkyňa riaditeľky : Mária Kyseľová Macalová –☎️ 0948 96 16 71 📧 maria.kyselova@sms-bobrik.sk

Zriaďovateľka: PaedDr. Lucia Kinik – ☎️ 0940 65 44 33 , 📧 lucia.kinik@sms-bobrik.sk

Konzultačné hodiny riaditeľky / zástupkyne SMŠ:
denne v čase od 10.00 do 13.00 hod., v prípade potreby podľa dohody.


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Sovičky – ☎️ 0948 96 16 71

Mária Kyseľová Macalová – 📧 maria.kyselova@sms-bobrik.sk

Denisa Billá – 📧 denisa.billa@sms-bobrik.sk

Včielky – ☎️ 0948 96 16 72

Adriána Macejová – 📧 adriana.svecova@sms-bobrik.sk

Andrea Stoklasová – 📧 andrea.stoklasova@sms-bobrik.sk

Lienky – ☎️ 0948 96 16 73

Bc. Katarína Pazderová – 📧 katarina.pazderova@sms-bobrik.sk

Iveta Sisková – 📧 riaditelka@sms-bobrik.sk

Bobríci – ☎️ 0948 96 16 74

Bc. Klaudia Mensárová – 📧 klaudia.mensarova@sms-bobrik.sk

Bc. Katarína Michaliková – 📧 katarina.michalikova@sms-bobrik.sk

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami:
Rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí,  majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase konzultačných hodín,  v čase podľa vzájomnej dohody a na triednických schôdzkach. Ideálne od 12.00 – 13.00 hod. Konzultácie sú spravidla ústne.

Fakturačné údaje:
Súkromná materská škola
Mukačevská 1, 08001 Prešov
IČO: 42077907
DIČ: 2022433270