STRAVOVANIE

Poplatok za stravovanie je 4,25 euro/deň

Strava sa uhrádza priamo na účet školskej jedálne. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete na vedení jedálne alebo na riaditeľstve SMŠ.

Strava sa pripravuje priamo v objekte školy, je podávaná v jedálni 3x denne – desiata, obed, olovrant, je energeticky vyvážená, veku primeraná, s dostatkom ovocia a zeleniny a pitným režimom počas celého dňa.

V prípade choroby dieťaťa je nutné svoje dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred do 12,00 hod. na tejto web stránke: https://zsmukacevska.edupage.org/a/prihlasovanie-a-odhlasovanie&nbsp .  Ak obed nebolo možné odhlásiť, rodič môže odobrať stravu do obedára.

Tel. čísla – stravovanie –  051/77 11 043, prípadne na mobil: 0907 10 79 41