ÚSMEV DETÍ JE PRE NÁS ODMENOU

2023 - Tenis

V mesiacoch máj-jún chodia naši malí športovci trénovať tenis 🙂

2023 - Vynášanie Moreny

Aj tento rok sme sa rozlúčili so zimou vynesením Moreny. Deti sa už tešia na teplé dni.

2023 - Knižnica

V rámci marca, mesiaca knihy, sme navštívili krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava. Pani knihovníčka vytrvalo odpovedala na otázky detí.

2023 - Múzeá

Naši predškoláci navštívili v januári prešovské múzeá. Neodradilo ich ani daždivé počasie 🙂

2023 - Spolupráca so ZŠ DSA

V rámci našej spolupráce so ZŠ DSA navštívili aj tento rok naši predškoláci základnú školu, kde ich pani učiteľka previedla rôznymi učebňami a priblížila im, čo ich čaká v prvom ročníku základnej školy.

2023 - Karneval

V rámci akcií rodičia - deti sme opäť zorganizovali jednu vydarenú karnevalovú zábavu, na ktorej vystúpil so svojím predstavením aj ujo Ľubo.

2022 - MIKULÁŠ

Ani tento rok nemohol v našej škôlke chýbať Mikuláš a jeho pomocníci.

« z 2 »