NAŠA SPOLUPRÁCA

PSK aréna – kurz korčuľovania

CVČ EBONY – záujmová činnosť hudobno-dramatického programu

Fitness Budo Centrum – prípravné kondičné cvičenia

Plavecká škola FEDDY – plavecké kurzy

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove – zdravý úsmev

Ujo Ľubo – najlepšia detská zábava, predstavenia

Okresné riaditeľstvo PZ Prešov – ukážky z práce polície

Mestká polícia Prešov – ukážky z práce polície

Centrum poradentsva a prevencie – posúdenie vhodnosti nástupu na ZŠ

Súkromná základná škola DSA – návštevy prvých ročníkov, spoločné akcie

Rodičia – vystúpenia detí a kultúrne programy, materiálna výpomoc