NAŠA SPOLUPRÁCA

PWG aréna – kurz korčuľovania

CVČ EBONY – záujmová činnosť hudobno-dramatického programu

Fitness Budo Centrum – prípravné kondičné cvičenia

Plavecká škola FEDDY – plavecké kurzy

BambiCentrum – súkromné centrum poradenstva a prevencie

Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove – zdravý úsmev

Ujo Ľubo – najlepšia detská zábava, predstavenia

Okresné riaditeľstvo PZ Prešov – ukážky z práce polície

Mestká polícia Prešov – ukážky z práce polície

Súkromná základná škola DSA – návštevy prvých ročníkov, spoločné akcie