PRIESTORY

Naša škôlka postupne prechádza náročným procesom celkovej rekonštrukcie vnútorných priestorov, obmenou nábytkového vybavenia, hracích plôch, zázemia, rozvodov, ako aj obnovou kúpeľní, keďže sa všetky tieto práce dejú mimo edukačného procesu cez víkendy a prázdniny.

Chceme, aby sa naše deti, ale aj rodičia, cítili u nás príjemne a mali vytvorené inšpiratívne prostredie pre edukačný proces.
V roku 2023 sme obnovili:

  • vstupnú halu, schodisko,
  • šatne a spoločné priestory,
  • dvere v rámci celej škôlky,
  • podlahové plochy a rozvody v kúpeľniach,
  • nábytkové vybavenie tried,
  • kobercové vybavenie škôlky,
  • žalúzie a sieťky na oknách,
  • IT zázemie,
  • rozšírili sme detské ihrisko o ďalšie hracie prvky.

Priestory SMŠ sú vykurované prostredníctvom ústredného kúrenia, všetky triedy sú vybavené UV sterilizátormi vzduchu a disponujú modernými plastovými oknami pre zabezpečenie tepelného komfortu detí.

Vstupná hala so šaťnami pre deti je riešená ako jeden veľký ucelený priestor s možnosťou spoločného trávenia času a interakcie medzi detičkami rôznych vekových skupín a s plynulým napojením na jednotlivé triedy.

Pre naše deti máme pripravené štyri triedy plne vybavené digitálnymi interaktívnymi tabuľami, množstvom bezpečných hračiek ako aj výchovno-vzdelávacích pomôcok.

Škôlka disponuje troma samostatnými kúpeľňami s detskými toaletami.

Škôlka má vlastné oplotené vonkajšie ihrisko o rozlohe cca 1200m2 vybavené množstvom bezpečných hracích prvkov.

Vnútorná plocha priestorov škôlky je cca 400m2, triedy sú priestorovo veľkorysé a majú dostatok priestoru pre všetky vzdelávacie a relaxačné aktivity.

Približne 100m priamym smerom od škôlky sa nachádza existujúce záchytné parkovisko pri OC Družba.