ZMENA TELEFÓNNYCH KONTAKTOV

Kontakty SMŠ

  1. trieda (Sovičky) – 0948 96 16 71
  2. trieda (Včielky)  – 0948 96 16 72
  3. trieda (Lienky)   – 0948 96 16 73
  4. trieda (Bobríci)  – 0948 96 16 74

pani riaditeľka    – 0948 96 16 70