OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

V dňoch 6.4. (štvrtok) a 11.4.2023(utorok) bude prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu nízkeho záujmu detí.

Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená dňa 12.4.2023 (streda).