OZNÁMENIE PRE STRAVNÍKOV SMŠ

Od 01.09.2023 sa poplatok za stravu platí nasledovne:

Zadaním trvalého príkazu alebo bezhotovostne na účet Dodávateľa stravy: Ali Alex s. r. o.,  Bajerov 14,  082 41 Bajerov,  IBAN: SK17 1100 0000 0029 4014 8186 , kde je potrebné zadať paušálnu sumu mesačného stravného a do poznámky meno dieťaťa.

Platbu zrealizovať do 20-teho dňa mesiac vopred. Prvú platbu je potrebné uskutočniť do 20.8.2023.

Stravné detí SMŠ:

Suma denného stravného (stravná norma + réžia) je 2,40€ denne.

Suma mesačného stravného za dieťa je 50,40€.

Paušálna suma mesačného stravného za dieťa je 50€.

Stravné detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ

sa skladá z 1,40€ dotácia + 1€ doplatok rodiča.

(za deň, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a nebolo predom zo stravy odhlásené, sa dotácia zo ŠR neposkytuje a rodič uhrádza plnú výšku stravy – 2,40€).

Rodič platí 1€ x 21 dní = 21€.

Paušálna suma mesačného stravného za dieťa je 21€.

Info: vedenie SMŠ

Je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a v prvý deň nástupu dieťaťa priniesť do SMŠ zápisný lístok stravníka: